Portfolio Description

تاریخ:

 • آبان ۷, ۱۳۹۵

دسته بندی:

 • بازیگر
 • تصویربردار
 • فهرست پیوسته
 • نویسنده
 • کارگردان

برچسب ها:

 • بازیگری زکریا هاشمی
 • بیوگرافی زکریا هاشمی
 • کارگردانی و نویسندگی زکریا هاشمی
 • کتاب های زکریا هاشمی

زکریا هاشمی نویسنده، کارگردان، بازیگر و فیلمبردار ایرانی است.

 

کتاب های زکریا هاشمی:

 • طوطی (رمان)
 • چشم باز و گوش باز
 • کاغذهای رنگی مچاله شده
 • آخرین اعدام

 

بازیگری زکریا هاشمی:

 • شب قوزی (۱۳۴۳) بازیگر
 • خشت و آینه (۱۳۴۴) بازیگر و دستیار کارگردان
 • الماس ۳۳ (۱۳۴۶) بازیگر
 • تک تازان صحرا (۱۳۴۷) بازیگر
 • خداحافظ رفیق (۱۳۵۰) بازیگر
 • تپلی (۱۳۵۱) بازیگر
 • تعقیب تا جهنم (۱۳۵۲) بازیگر
 • دشمن (۱۳۵۲) بازیگر
 • کنیز (۱۳۵۳) بازیگر
 • جوانمرد (۱۳۵۳) بازیگر
 • تعصب (۱۳۵۴) بازیگر
 • هم خون (۱۳۵۴) بازیگر
 • طوطی (۱۳۵۵) بازیگر
 • حکم تیر(۱۳۵۷)بازیگر
 • پایگاه جهنمی (۱۳۶۳) بازیگر
 • ریشه در خون (۱۳۶۳) بازیگر

 

کارگردانی و نویسندگی زکریا هاشمی:

 • سه قاپ (۱۳۵۰) کارگردان
 • زن باکره(۱۳۵۲)کارگردان
 • طوطی (۱۳۵۵) کارگردان