هنرمند ارجمند

هنرمند ارجمند موسسه سینما مسیحا در نظر دارد جهت تشکیل کمیته رفاهی، آموزشی ، ورزشی، حقوقی، بازاریابی ،فرهنگی و هنری… از بین شما سروران و صاحبنظران دعوت به همکاری نماید . جهت اطلاعات بیشتر باما تماس حاصل فرمایید.