ارتباط با ما


تلفن های تماس

از طریق شماره های زیر به صورت مستقیم می توانید با سینما مسیحا در ارتباط باشید.

اطلاع رسانی ها

از طریق اینستاگرام، تلگرام از جدیدترین رویدادها و خبرها در سینما مسیحا مطلع شوید.